Cursus Filosofie

in Laren (NH) en in De Bilt

Voorjaar 2018 (april/mei) wordt er in Laren (NH) en in De Bilt weer een cursus filosofie gegeven. Deze cursus (zeven weken) gaat over geschiedenisfilosofie, vooruitgang en postmodernisme: heeft de geschiedenis een richting, zin en doel? Maakt de Vooruitgang ons steeds gelukkiger? En hoe rekent het postmodernisme af met al die fraaie ideeën (zoals dat van historische zingeving en de Vooruitgang) waar de Verlichting ons mee heeft opgezadeld? Wat brengt ons de tijd? Een interessante cursus van zeven bijeenkomsten in Laren (NH) en in De Bilt.

eerste bijeenkomst: Geschiedenisfilosofie in het algemeen en van Hegel in het bijzonder: Zijn we ergens naar op weg en kunnen we de loop van de geschiedenis beïnvloeden? Wat is de motor van de geschiedenis en waarom is er überhaupt een historische ontwikkeling?

tweede bijeenkomst: Fukuyama’s Het Einde van de Geschiedenis en de Laatste Mens (1992): een optimistisch boek (dat veel stof heeft doen opwaaien) over een onbegrensd vertrouwen in de toekomst, met de gedachte dat andere culturen de zegeningen van de democratie en het vrij ondernemerschap van het Westen zullen overnemen, e.e.a. gebaseerd op de filosofie van Hegel.

derde bijeenkomst: De Vooruitgang (1): Wat is Vooruitgang eigenlijk? Is er eigenlijk wel Vooruitgang en hoe meet je dat dan? Waarom geloven we eigenlijk in de Vooruitgang? Wat is de relatie tussen evolutietheorie en vooruitgangsgeloof?

vierde bijeenkomst: De Vooruitgang (2): Wat zijn de filosofische bronnen van het geloof in de Vooruitgang? Over de relatie tussen vooruitgangsgeloof en rationaliteit & wetenschappelijke ontwikkeling.

vijfde bijeenkomst: De Vooruitgang (3): Kritiek op het vooruitgangsgeloof, o.a. door Nietzsche, “de filosoof met de hamer”; Nietzsche geloofde in de ewige Wiederkehr: alle gebeurtenissen herhalen zich in eindeloos, zonder doel, richting of Vooruitgang

zesde bijeenkomst: Het postmodernisme (de meest aktuele filosofische stroming met ’n verantwoording van ingrijpende veranderingen in hedendaagse kunst, economie, samenleving, filosofie, politiek van na de Koude Oorlog); de postmoderne afrekening met oude (moderne – meest in de Verlichting ontstane) ideeën over de geschiedenis als de vooruitgang naar een redelijke en rationele samenleving.

zevende bijeenkomst: Het postmodernisme (vervolg en slot) met een bespreking van o.a. de postmoderne status van kennis en wetenschap door de naamgever van het postmodernisme, Jean-François Lyotard (Het postmoderne weten, 1979).


U kunt nadere informatie aanvragen door even een emailtje te sturen (“graag info volgende cursus”) naar de docent, dr. Marinus de Baar: mdebaar@hetnet.nl